Thermografie

Moderne medische thermografie is gebaseerd op meting van de temperatuur aan de oppervlakte van het lichaam. Deze meting is dankzij moderne infraroodcamera’s (die niet alleen kleurenbeelden maken maar ook temperaturen meten) zo gevoelig dat temperatuurverschillen kunnen worden gemeten die kleiner zijn dan 0,05°C op elke millimeter van de huid.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het lichaam onvoldoende warmte kan uitzenden van dieper dan 6cm onder de huid. De camera is een detector en gaat het lichaam niet in, niet met golven en niet met röntgenstraling. De oppervlakte van de huid functioneert als een schakelkast die de vele verbindingen legt en informatie uitwisselt tussen alle lichamelijke processen. Om dit goed in beeld te brengen en te interpreteren werken wij met de beste software.

Met medische thermografie kunnen we een preventief borstonderzoek doen. Dit wordt gedaan met een veilige infraroodcamera, pijnloos, veilig en voor alle vrouwen geschikt. Met de infraroodcamera worden verschillende beelden van uw borsten gemaakt. Zie als voorbeeld de afbeelding hieronder:

De kleuren die u ziet zeggen iets over de gemeten temperatuur, welke weer iets zeggen over bepaalde processen in uw borsten. Met deze methode kunnen we u duidelijkheid geven over de gezondheid van uw borsten. Van elk thermogram krijgt u een persoonlijk rapport (van een arts), en in dit rapport staat of en zo ja welk risico er is op onwenselijke veranderingen in uw borsten. Indien er zorgen zijn over de gezondheid van uw borsten zullen we u doorverwijzen naar de huisarts.

Bij de lagere niveaus van zorg kunnen wij u tips geven; deze tips kunnen gaan over wat u zelf kunt doen om uw borsten gezond te houden. Te denken valt aan eventuele aanpassingen in uw leefstijl, voeding, wijze van omgang met stress/hoeveelheid stress beperken, bepaalde technieken om uw borsten gezond te houden en het eventueel nemen van supplementen.