Klachtenreglement

Wij doen ons uiterste best om u van hoogstaande zorg te voorzien. De tevredenheid van onze patiënten en bezoekers staan hoog in het vaandel en aan uw mening wordt veel waarde gehecht, omdat deze bijdraagt aan het verbeteren van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent en een klacht in wilt dienen.

In dat geval kunt u zich richten tot mevrouw S.M. (Rose) Scholten; de klachtenfunctionaris binnen de Vrouwenpoli Boxmeer. U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: klachten@vrouwenpoliboxmeer.nl.

Om duidelijkheid te verschaffen en transparant te zijn over onze klachtenprocedures, kunt u ons klachtenreglement hier in zijn geheel downloaden.

Wanneer het u niet lukt om samen met de klachtenfunctionaris van de Vrouwenpoli uit uw klacht te komen, nadat u de Vrouwenpoli in de gelegenheid heeft gesteld u klacht in behandeling te nemen conform het klachtenreglement, kunt u een klacht neerleggen bij de AVIG-klachtencommissie.

De AVIG-klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling over bejegening of aard van de behandeling.

De AVIG kan deze klachten alleen in behandeling nemen wanneer de betreffende arts registerlid van de AVIG is, dit geldt voor Barbara Havenith, Marion Heres en Mathilde Kuijpers.