Klachtenregeling Vrouwenpoli

Heeft u een klacht?

Wij doen ons uiterste best om u van passende zorg van goede kwaliteit te voorzien. De tevredenheid van onze patiënten en bezoekers staat hoog in het vaandel. Wij hechten veel waarde aan uw mening, deze draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent en een klacht in wilt dienen. Bespreek dit eerst met uw arts, zorgverlener of met de afdeling die uw klacht betreft. Komt u er samen niet uit?

In dat geval kunt u zich richten tot mevrouw S.M. (Rose) Scholten; de ombudsvrouw benoemd door de Vrouwenpoli Boxmeer. U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: klachten@vrouwenpoliboxmeer.nl.

Om duidelijkheid te verschaffen en transparant te zijn over onze klachtenprocedures, kunt u ons klachtenreglement hier in zijn geheel downloaden.

Wanneer het u niet lukt om samen met de ombudsvrouw van de Vrouwenpoli uit uw klacht te komen, nadat u de Vrouwenpoli in de gelegenheid heeft gesteld uw klacht in behandeling te nemen, kunt u een klacht neerleggen bij de AVIG-klachtencommissie.

De AVIG-klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling over bejegening of aard van de behandeling conform de WKKGZ.

De AVIG kan deze klachten alleen in behandeling nemen wanneer de betreffende arts registerlid van de AVIG is, dit geldt voor Barbara Havenith en Marion Heres.

Monique Peters, onze seksuologe, is verbonden aan de NVVS. Deze onafhankelijke klachtencommissie is te benaderen  https://www.nvvs.info/professionals/kamers-en-commissies/klachten-en-tuchtrechtcommissie

Frank van Heerebeek is verbonden aan klachtenportaal zorg, deze onafhankelijke klachtencommissie is te benaderen via https://klachtenportaalzorg.nl/.
Klachtenportaal zorg is aangesloten bij de geschillencommissie KPZ, te benaderen via https://geschillencommissiekpz.nl/