Klachtenregeling Ellesie

Heeft u een klacht?

Wij doen ons uiterste best om u van passende zorg van goede kwaliteit te voorzien. De tevredenheid van onze patiënten en bezoekers staat hoog in het vaandel. Wij hechten veel waarde aan uw mening, deze draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent en een klacht in wilt dienen. Bespreek dit eerst met uw arts, zorgverlener of met de afdeling die uw klacht betreft. Komt u er samen niet uit?

In dat geval kunt u zich richten tot mevrouw Els van Doorn. U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: info@ellesie.nl.

Om duidelijkheid te verschaffen en transparant te zijn over onze klachtenprocedures, kunt u ons klachtenreglement hier in zijn geheel downloaden.

Wanneer het u niet lukt om samen met de ombudsvrouw van Ellesie uit uw klacht te komen -nadat u Ellesie in de gelegenheid heeft gesteld uw klacht in behandeling te nemen- kunt u een klacht neerleggen bij de klachtencommissie van ‘Er is iets mis gegaan’.

De klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling over bejegening of aard van de behandeling conform de WKKGZ.