Maatregelen coronavirus
Binnen Ellesie gelden diverse maatregelen om verspreiding en besmetting met het coronavirus te beperken. Wij volgen hierin de (aangescherpte) kabinetsbesluiten en RIVM adviezen nauwgezet.

BELANGRIJK:

Heeft u – op dit moment of in de afgelopen 2 weken- last van (milde) verkoudheidsklachten of griepverschijnselen zoals niezen, keelpijn, loopneus, hoesten, het verlies van reuk/smaak of verhoogde temperatuur? Blijf dan thuis, laat uzelf testen, ziek uit en kom niet naar de kliniek. Wanneer iemand in uw huishouden last heeft van koorts of benauwdheid geldt dat iedereen in het huishouden thuis moet blijven.
Wanneer u in een van de risicogebieden bent geweest (code oranje of rood) gaat u conform de RIVM richtlijnen in quarantaine voor 10 dagen. Uiteraard komt u in die 10 dagen niet naar onze kliniek.

Voordat u de kliniek binnenkomt kan uw temperatuur worden gemeten. Deze extra voorzorgsmaatregel nemen wij in uw belang en in het belang van onze medewerkers. Indien de temperatuur 38 graden of hoger is dan dient u de kliniek direct te verlaten.

 

Bezoek aan de kliniek

Binnen Ellesie zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • Gesprekken vinden zowel telefonisch, via beeldbellen of fysiek plaats. De intake zal op locatie plaats vinden in verband met fysiek onderzoek en bloed prikken.
  • U dient bij binnenkomst van de kliniek uw handen te desinfecteren met de beschikbare desinfectans.
  • U komt alleen naar uw afspraak. Wanneer het noodzakelijk is voor de behandeling dat er iemand met u meekomt heeft u hierover vooraf overleg met de verpleegkundige. Wanneer u iemand mag meenemen, zal dit maximaal één ander volwassen persoon zijn (géén kinderen).
  • Wanneer u naar de kliniek komt, dient u bij binnenkomst en gedurende uw bezoek verplicht een mondkapje te dragen. Wij vragen u zelf in een mondkapje te voorzien.
  • Bezoekers die niet als patiënt in de agenda staan, dienen zich bij de balie te registreren. Er ligt een formulier bij de balie wat ter plaatse ingevuld dient te worden door de bezoeker. De gevraagde gegevens zullen veertien dagen na het bezoek vernietigd worden.
  • Wanneer u te vroeg bent voor uw afspraak verzoeken wij u zoveel mogelijk in de auto te wachten en niet voor langere tijd in de wachtruimte plaats te nemen. Kom niet eerder de kliniek binnen dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak.
  • Houd binnen de kliniek minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Er worden geen handen geschud en wij vragen u vriendelijk met regelmaat uw handen te wassen en absoluut gebruik te maken van de aanwezige desinfectiegel.

 

Reageren