Welkom bij de Vrouwenpoli ®

Bij Vrouwenpoli Boxmeer kunnen patiënten terecht voor onderzoek, advies en behandeling bij gynaecologische problemen. Dit zijn ziekten of aandoeningen die te maken hebben met de vrouwelijke organen, zoals baarmoeder, eierstokken, vagina en vulva (schaamlippen). De behandeling kan een regulier geneeskundige aanpak betreffen of een complementaire aanpak of een combinatie van beiden.

Een internationale term die de lading beter dekt dan orthomoleculaire geneeskunde is ‘functionele geneeskunde’.

Definitie van functionele geneeskunde

Functionele geneeskunde richt zich op de onderliggende oorzaken van ziekte, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem georiënteerde aanpak. De patiënt en arts zijn elkaars partner bij het bepalen van de meest geschikte therapie (shared decision making). Het wordt wel gezien als een evolutie in de uitvoering van de geneeskunde en richt zich op de behoeften van de 21ste eeuw. Daarbij is de focus van de medische praktijk verschoven van de op ziekte gerichte traditionele geneeskunde naar een meer patiëntgerichte benadering. Functionele geneeskunde richt zich op de persoon als geheel en niet op een geïsoleerde verzameling van symptomen. Artsen nemen de tijd voor patiënten, luisteren naar hun (ziekte)geschiedenis en hebben oog voor de context van ziekte: de interactie tussen genetische kenmerken, omgeving en leefstijlfactoren die de gezondheid op lange termijn kunnen beïnvloeden en die aan de basis staan van chronische ziekten. Op deze manier ondersteund functionele geneeskunde de unieke kenmerken van gezondheid en vitaliteit van elk individu.

Functionele geneeskunde biedt een klinisch model voor het beoordelen, de behandeling en de preventie van chronische ziekten. Ze is gebaseerd op actuele kennis van genetica en systeembiologie en op de invloed van omgevings- en leefstijlfactoren op het ontstaan en de progressie van ziekten. Functionele geneeskunde maakt het voor artsen en therapeuten mogelijk om proactieve, preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg te bieden en moedigt patiënten aan om een actieve rol aan te nemen in de zorg voor eigen gezondheid en in het nemen van regie over een behandelplan.

Onze missie

Vrouwenpoli® Boxmeer is een praktijk voor integrale gynaecologie. Kennis en ervaring uit reguliere geneeskunde bij onderzoek en behandeling worden gecombineerd met kennis en ervaring uit complementaire geneeskunde. Deze combinatie staat bekend als integrale geneeskunde.

Tijdens de consulten bij Vrouwenpoli Boxmeer is er aandacht voor de hele mens en de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en (epi)genetische aspecten van klachten.
De Vrouwenpoli streeft zo naar verbetering en verbreding van gynaecologische zorg. Patiënten worden bekrachtigd in het zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun gezondheid door het aanpassen van voeding, leefstijl en omgang met stress. Zij worden gestimuleerd om zelf regie te nemen over een aanpak die moet leiden tot het oplossen en voorkomen van chronische gezondheidsklachten. Volgens deze werkwijze staat de patiënt werkelijk centraal. Een dergelijke integrale c.q. holistische benadering van gezondheid van iedere unieke patiënt sluit aan bij de visie op de Medisch Specialist 2015 van de Federatie Medisch Specialisten (maart 2017).

Onze visie

Bij Vrouwenpoli Boxmeer werken gemotiveerde artsen, medisch specialisten en (complementaire) therapeuten samen. De behoefte van de patiënt vormen het uitgangspunt en samenwerking met individuele patiënten is essentieel. De nieuwe definitie van gezondheid wordt nageleefd:

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”
(Huber).

Deze brede interpretatie van gezondheid wordt Positieve Gezondheid genoemd. Deze kent zes hoofddimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. De behandelaars van de Vrouwenpoli stellen zich op als coach of adviseur. Ze handelen vanuit compassie en medemenselijkheid, met een koel hoofd en een warm hart. (Lombarts).
Vrouwenpoli Boxmeer is binnen Nederland het enige zelfstandige behandelcentrum waar een dergelijke holistische benadering vanaf het begin werd nageleefd. Patiënten uit heel Nederland bezoeken de poli. In de nabije toekomst zal Vrouwenpoli Boxmeer uitgebreid worden om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar dit zorgaanbod.
Gynaecologen en (fertiliteits)artsen zullen geschoold worden in deze integrale en multidisciplinaire gezondheidszorg. Meer Vrouwenpoli’s zullen in de toekomst elders in Nederland gevestigd kunnen worden.

Pijlers

Vrouwenpoli Boxmeer is een organisatie waar patiënten met diverse gynaecologische aandoeningen terecht kunnen. Het doel van de Vrouwenpoli is patiënten te helpen herstellen van hun klachten, daarbij de samenhang met andere gezondheidsklachten onderzoeken en erkennen en op de langere termijn streven naar preventie van chronische ziekten. De poli onderscheidt zich van ander gynaecologisch zorgaanbod door patiënten echt centraal te stellen en niet alleen naar de klacht te kijken maar ook naar de context. Er is aandacht voor zowel lichamelijke, mentale, maatschappelijke en sociale aspecten.

Hierbij worden de principes van integrale geneeskunde gehanteerd. Integrale geneeskunde heeft als doel het zelf herstellend vermogen te stimuleren en de ziekte te bestrijden door middel van de kennis over gezond en ziek zijn.