Vrouwenpoli® Boxmeer is een zelfstandig behandelcentrum voor gynaecologie, vanuit een integrale benadering.

Missie

Vrouwenpoli Boxmeer is een praktijk voor integrale geneeskunde. Tijdens de consulten is er aandacht voor de hele mens en de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en (epi) genetische aspecten van klachten. Bij onze manier van zorgverlening hoort dat we ruim de tijd nemen voor onze patiënten. Hierin onderscheiden we ons duidelijk van de gangbare ziekenhuiszorg.
Er wordt zorgvuldig nagegaan wat uw gezondheidsklacht is en er wordt gekeken of er mogelijk een samenhang is met andere gezondheidsproblemen op dit moment, of in het verleden. Ook wordt bekeken welke invloed leefstijl, voeding en omgang met stress hebben op uw klachten. Er wordt samen met u gezocht naar een oplossing die bij u past en die (toename van) gezondheidsklachten in de toekomst kan voorkomen.

Visie

De behoefte van de patiënt vormt het uitgangspunt. Samenwerking met de individuele patiënt is essentieel. De nieuwe definitie van gezondheid wordt nageleefd:
“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”
– Machteld Huber –
Deze brede interpretatie van gezondheid wordt Positieve Gezondheid genoemd.