Onze missie

Vrouwenpoli® Boxmeer is een zelfstandig behandelcentrum voor gynaecologie en interne geneeskunde, vanuit een integrale benadering. Kennis en ervaring uit reguliere geneeskunde bij onderzoek en behandeling worden gecombineerd met kennis en ervaring uit de integrale geneeskunde, met een holistische benadering. De patiënt en arts zijn de belangrijkste partners in het maken van de beslissingen. De Vrouwenpoli helpt en coacht de patiënt hierin.

Tijdens de consulten bij Vrouwenpoli Boxmeer is er aandacht voor de hele mens en de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en (epi)genetische aspecten van klachten.
De Vrouwenpoli streeft zo naar verbetering en verbreding van gynaecologische zorg en interne geneeskunde. Patiënten worden bekrachtigd in het zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid door het aanpassen van voeding, leefstijl en omgang met stress. Zij worden gestimuleerd om zelf regie te nemen over een aanpak die moet leiden tot het oplossen en voorkomen van chronische gezondheidsklachten. In deze werkwijze staat de patiënt werkelijk centraal. Een dergelijke integrale c.q. holistische benadering van gezondheid van iedere unieke patiënt sluit aan bij de visie op de Medisch Specialist 2015 van de Federatie Medisch Specialisten (maart 2017).

Definitie van functionele geneeskunde

Functionele geneeskunde richt zich op de onderliggende oorzaken van ziekte, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem georiënteerde aanpak. De patiënt en arts zijn elkaars partner bij het bepalen van de meest geschikte therapie (shared decision making). Het wordt wel gezien als een evolutie in de uitvoering van de geneeskunde en richt zich op de behoeften van de 21ste eeuw. Daarbij is de focus van de medische praktijk verschoven van de op ziekte gerichte traditionele geneeskunde naar een meer patiëntgerichte benadering. Functionele geneeskunde richt zich op de persoon als geheel en niet op een geïsoleerde verzameling van symptomen. Artsen nemen de tijd voor patiënten, luisteren naar hun (ziekte)geschiedenis en hebben oog voor de context van ziekte: de interactie tussen genetische kenmerken, omgeving en leefstijlfactoren die de gezondheid op lange termijn kunnen beïnvloeden en die aan de basis staan van chronische ziekten. Op deze manier ondersteund functionele geneeskunde de unieke kenmerken van gezondheid en vitaliteit van elk individu.

Functionele geneeskunde biedt een klinisch model voor het beoordelen, de behandeling en de preventie van chronische ziekten. Ze is gebaseerd op actuele kennis van genetica en systeembiologie en op de invloed van omgevings- en leefstijlfactoren op het ontstaan en de progressie van ziekten. Functionele geneeskunde maakt het voor artsen en therapeuten mogelijk om proactieve, preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg te bieden en moedigt patiënten aan om een actieve rol aan te nemen in de zorg voor eigen gezondheid en in het nemen van regie over een behandelplan.