Uitleg kosten en vergoedingen Vrouwenpoli Boxmeer

 • Wat brengen wij in rekening?

  De Vrouwenpoli heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en soort polis wordt een consult bij de Vrouwenpoli door uw verzekeraar deels of helemaal niet vergoed.

  Voor de dienstverlening van de Vrouwenpoli betaalt u naast de directe contacttijd met de arts ook voor de (wettelijk verplichte) registratie en administratieve verwerking van het consult.

  De Vrouwenpoli is een zelfstandig behandelcentrum voor gynaecologie en interne geneeskunde vanuit een integrale benadering. Tijdens de consulten is er aandacht voor de gehele mens. Dit wil zeggen de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en (epi)genetische aspecten van klachten. Met deze benadering wordt in de Vrouwenpoli gemiddeld 5 keer zoveel tijd besteed aan een patiënt dan in de reguliere zorg. Om deze reden kan een consult in de Vrouwenpoli duurder zijn dan in het ziekenhuis. Deze meerkosten komen voor uw eigen rekening.

  Wat u uiteindelijk zelf betaalt is afhankelijk of u met of zonder een verwijzing komt en hoe u verzekerd bent.

 • Ik kom met verwijzing

  Wanneer u een verwijzing heeft, worden de kosten van het consult gedeeltelijk vergoed vanuit uw basisverzekering. Wat u uiteindelijk zelf betaalt is afhankelijk van hoe u verzekerd bent en van de hoogte van uw eigen risico. In de meeste gevallen moet u zelf een deel van de kosten betalen.

  Alle medisch specialistische zorg in Nederland registreert en declareert zorgkosten op dezelfde manier, door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit geldt ook voor de Vrouwenpoli, wanneer u een verwijzing heeft. Vanaf uw aanmelding wordt alles bijgehouden wat met uw behandeling te maken heeft, zodat dit na 3 tot 4 maanden in een keer wordt gedeclareerd.

  De overheid heeft bepaald dat er een beperkt aantal zorgpakketten (DBC’s) zijn. Dit maakt dat medisch specialistische zorginstellingen werken met gemiddelde prijzen per zorgpakket. Of u slechts enkele onderdelen of meer dan een gemiddeld aantal onderdelen van het pakket ‘gebruikt’, maakt voor de prijs niets uit. Deze blijft gelijk.

  U begrijpt, dit systeem leidt tot discussie. Het is echter door de overheid bepaald en de Vrouwenpoli kan daar niets aan veranderen. Wilt u meer informatie? Bekijk dan deze links:
  https://www.youtube.com/watch?v=2uv0O6eILZQ&feature=share
  https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-lees-ik-mijn-ziekenhuisrekening

  De DBC-prijslijst wordt een passantenlijst genoemd.

  PASSANTENPRIJSLIJST GYNAECOLOGIE

  In de passantenprijslijst zijn behandelingen opgenomen uit het vrije segment (het B-segment).
  Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig.

  Passantenprijslijst Gynaecologie t/m nov. 2018
  Passantenprijslijst Gynaecologie v.a. dec. 2018

  PASSANTENPRIJSLIJST INTERNE GENEESKUNDE

  Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig.

  Passantenprijslijst Interne Geneeskunde 2019

  Wat betaalt u uiteindelijk zelf?

  DBC-prijs vanaf december 2018

  Per Diagnose Behandelcombinatie hanteert iedere zorginstelling een gemiddeld tarief. Bij de Vrouwenpoli zijn in dit tarief de artstijd, vaste kosten van de Vrouwenpoli en bepaalde onderzoeken opgenomen. Onderzoeken die binnen de DBC vallen hebben een NZA-code. Het betreft bepaalde typen bloedonderzoek en onderzoek naar mineralen.

  Aanvullende onderzoeken
  Daarnaast maakt de Vrouwenpoli gebruik van onderzoeken die door gecertificeerde laboratoria worden verricht maar die in Nederland nog niet behoren tot het standaard regulier handelen. Het gaat om aanvullende diagnostiek, zoals feces-/microbioomanalyse, diagnostiek van hormoonmetabolieten/speeksel en voedingsmiddelenintolerantie. Deze aanvullende diagnostiek is onontbeerlijk bij het achterhalen van achterliggende oorzaken van ziektes en klachten.

  De kosten voor deze onderzoeken vallen niet onder uw basisverzekering en worden apart aan u doorberekend. De arts adviseert u tijdens het consult over de onderzoeken. U maakt zelf de beslissing welke onderzoeken u inzet.

  De kosten van de onderzoeken lopen uiteen. Het is afhankelijk van uw situatie welke onderzoeken geadviseerd worden. Om u een indicatie te geven van eventueel bijkomende kosten geven wij u een overzicht van de meest voorkomende onderzoeken binnen de Vrouwenpoli.

  Soort onderzoek Tarief *
  Voedselintolerantietest (middels bloedonderzoek)
  Screening (44 bepalingen) €  72,15
  Basic (90 bepalingen) € 192,15
  Complete (270 bepalingen) € 427,15
  Metabolietentest (urine test) € 134,50
  Darmonderzoek (feces)
  Screening, combinatie van 3 onderzoeken € 267,81
  Uitgebreid € 314,44
  Genenonderzoek

  *De kosten zijn inclusief order- en verwerkingskosten. Deze kosten worden per laboratorium in rekening gebracht.

  Supplementen
  Uw arts adviseert u mogelijk ook over supplementen. De aanschaf van de supplementen is voor uw eigen rekening. Wanneer u deze in de webshop van PuurVrouw bestelt krijgt u als patiënt van de Vrouwenpoli korting op uw aanschaf.

  Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  Voorbeeld 1

  Afrekening Vrouwenpoli en declaratie zorgverzekeraar
  U komt met overgangsklachten naar de Vrouwenpoli.
  In een periode van 3 maanden heeft u 2 bezoeken gebracht aan de Vrouwenpoli.
  In het eerste consult is met u uw anamnese opgemaakt. Er zijn onderzoeken geadviseerd en afgenomen en in het tweede consult zijn de uitslagen van de onderzoeken doorgenomen en is een behandelplan opgesteld.

  De volgende onderzoeken zijn afgenomen: bloedonderzoek naar uw vitamine- en mineralengehalte, microbioomonderzoek en een metabolietentest.

  Factuur van de Vrouwenpoli
  Uw factuur is uit de volgende bedragen opgebouwd:

  Gemiddeld Gecompliceerde problematiek
  G24 € 406,00 €   644,00
  Microbioomonderzoek € 267,81 €   314,44
  Metabolietentest € 134,50 €   134,50
  Totaal € 808,31 € 1.092,94

  Evt. supplementen rekent u apart af.

  Het onderzoek naar uw vitamine en mineralengehalte wordt niet apart doorberekend omdat deze een NZA-code heeft en dus is opgenomen in de DBC-prijs.

  Declaratie zorgverzekeraar
  De totaalfactuur dient u bij uw zorgverzekeraar in. Het microbioomonderzoek en de metabolietentest vallen niet onder de basisverzekering. U krijgt alleen een vergoeding voor de DBC-prijs. Het deel dat u van de DBC-prijs vergoed krijgt is afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en welke polis u heeft afgesloten. ONVZ vergoedt vrijwel het gehele bedrag, maar er zijn ook zorgverzekeraars die zelf een marktconformtarief hebben vastgesteld waar een percentage (bijvoorbeeld 80%)van vergoed wordt.

  Wanneer uw zorgverzekeraar €195,- als marktconformtarief hanteert voor de G24 en daar 80% van vergoed, dan zou u €156,- vergoed krijgen en €211,- zelf moeten betalen, excl. de aanvullende onderzoekskosten.

  Wanneer u voor gecompliceerde problematiek bent behandeld tegen een DBC-prijs van €644,- moet u naar verwachting meer zelf betalen. Het landelijk tarief voor deze uitgebreide G24 ligt fors lager, namelijk €350,-. Wanneer uw zorgverzekeraar €350,- als marktconformtarief hanteert en daar 80% van vergoed, dan zou u €280,- vergoed krijgen en €364,- zelf moeten betalen, excl. de aanvullende onderzoekskosten.

  Waarom dit verschil? Binnen reguliere zorginstellingen beperkt de behandeling van overgangsklachten zich over het algemeen tot een intake van een half uur, het voorschrijven van hormonen en een kort telefonisch contact. Binnen de Vrouwenpoli vindt een uitgebreide intake plaats en heeft u vooraf een uitgebreide vragenlijst ingevuld die door uw specialist wordt doorgenomen. Er wordt over een langere termijn gekeken hoe uw klachten tot stand zijn gekomen. Vervolgens wordt uitvoerig met u onderzocht hoe uw systeem weer in balans komt.

  Het bedrag dat uw zorgverzekeraar als marktconform tarief hanteert is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In de voorbeelden is uitgegaan van het landelijk tarief. Wanneer het tarief van uw zorgverzekeraar hiervan afwijkt en u hierover vragen heeft, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

  Voorbeeld 2

  Afrekening Vrouwenpoli en declaratie zorgverzekeraar
  U komt met menstruatieklachten naar de Vrouwenpoli. U had verwacht dat uw behandeling als een G11 of een G30 gedeclareerd zou worden. Echter uw cyclusproblemen kennen een andere, meer gecompliceerde oorzaak. Uw Diagnose Behandel Combinatie wordt als een E11 geregistreerd.
  In een periode van 3 maanden heeft u afhankelijk van uw situatie 2 of 3 zorgcontactmomenten bij de Vrouwenpoli gehad.
  In het eerste consult is uw anamnese opgemaakt. Er zijn onderzoeken geadviseerd en afgenomen en in het tweede consult zijn de uitslagen van de onderzoeken doorgenomen en is een behandelplan opgesteld. Ook vindt een telefonisch contact plaats binnen de DBC-periode.
  De volgende onderzoeken zijn afgenomen: metabolietentest en onderzoek naar voedselintolerantie.

  Factuur van de Vrouwenpoli
  Uw factuur is uit de volgende bedragen opgebouwd:
  In het overzicht is ook de prijs opgenomen wanneer u minder dan 2 zorgcontactmomenten bij de Vrouwenpoli zou hebben gehad of wanneer er sprake zou zijn van gecompliceerde problematiek.

  Tot 2 contactmomenten Meer dan 2 contactmomenten Gecompliceerd
  E11 € 446,00 €  878,00 €    557,00
  Voedselintolerantie € 267,81 €  314,44 €    314,44
  Metabolietentest € 192,15 €  192,15 €    192,15
  Totaal € 905,96 € 1.384,59 € 1.063,59

  Evt. supplementen rekent u apart af.

  Wat vergoed uw zorgverzekeraar?
  Wanneer uw zorgverzekeraar voor tot 2 zorgcontactmomenten €240,- als marktconformtarief hanteert voor de E11 en daar 80% van vergoed, dan zou u €192,- vergoed krijgen en €254,- zelf moeten betalen, excl. de aanvullende onderzoekskosten.

  Heeft u meer dan 2 zorgcontactmomenten gehad? Stel dat uw zorgverzekeraar €645,- als marktconform tarief hanteert en 80% vergoed, dan zou €516,- vergoed worden en zou u €362,- zelf moeten betalen, excl. aanvullende onderzoekskosten.

  Wanneer u voor gecompliceerde problematiek bent behandeld tegen een DBC-prijs van €557,- en het landelijk tarief voor deze DBC €545,- is, waarvan uw zorgverzekeraar 80% vergoed dan zou u €436,- vergoed krijgen en €121,- zelf moeten betalen, excl.  aanvullende onderzoekskosten.

  Het bedrag dat uw zorgverzekeraar als marktconform tarief hanteert is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In de voorbeelden is uitgegaan van het landelijk tarief. Wanneer het tarief van uw zorgverzekeraar hiervan afwijkt en u hierover vragen heeft, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

 • Ik kom zonder verwijzing

  Verrekening zorg zonder verwijzing

  Wanneer u zonder een doorverwijzing van een andere, geregistreerde arts naar de Vrouwenpoli komt wordt uw behandeling per contactmoment verrekend. Dit geldt wanneer u niet in Nederland verzekerd bent of u kunt of wilt niet terugvallen op uw basisverzekering. (Bij een basisverzekering moeten wij gebruik maken van een declaratie middels de DBC-systematiek.)

  Bij een eerste consult bent u circa een uur bij uw arts, uw arts is daarna nog 15 minuten bezig met het verwerken van uw gegevens in uw dossier. Voor dit consult wordt 1 1/4 uur artstijd in rekening gebracht (€ 350/€ 250,-).

  Bij een eerste herhaalconsult bent u circa 3/4 uur bij uw arts. Wij brengen u hiervoor eveneens 1 1/4 uur artstijd in rekening. 1/4 uur dossiervorming, 1/4 uur voor het opstellen van een advies en 1/4 uur analyse en interpretatie van onderzoeksuitslagen en verder voorbereidend onderzoek.

  Tijdens uw behandeling kan ook later in het traject gekozen worden voor een uitgebreid onderzoek. Ook hiervoor geldt 1 1/4 uur.

  Voor een verder vervolgconsult wordt per tijdseenheid van een half uur gerekend a € 140/€ 100,-. Als het overleg met uw arts langer dan een halfuur duurt, dan wordt het tarief € 280/€ 200,-.

  Voor een telefonisch consult of e-mail consult (schriftelijke consultatie) brengen wij u € 140/€ 100,- in rekening. Als het overleg met uw arts langer dan een halfuur duurt, dan wordt het tarief € 280/€ 200,-.

  Bij de Vrouwenpoli werken we met (arts) tijdseenheden van een half uur.  In dat half uur is o.a. inbegrepen het contact met u als patiënt en de dossiervorming. Het uurtarief is inclusief de kosten van de poli en de artsassistenten. De consulttarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van de arts. Bij mevrouw Havenith (gynaecoloog en integraal arts) en dr. Novotny (internist, hematoloog en integraal arts) bedraagt dat € 280 per uur bij de overige artsen en medisch specialisten € 200,- per uur.

  Wat moet u zelf betalen?

  Wanneer u zonder verwijzing komt, vergoedt uw zorgverzekeraar vanuit de basispolis niets en is de vergoeding die uw zorgverzekering uitkeert afhankelijk van of en hoe u aanvullend verzekerd bent.

  • Soort onderzoek

  • Consult per 60 minuten** (face-to-face)
  • E-consult per 60 minuten** (Skype)
  • Telefonisch consult per 30 minuten**
  • E-mail contact* (per beantwoorde mail)
  • IVF echo
  • Oud tarief

  • € 180
  • € 180
  • € 90
  • € 30
  • € 90
  • Tarief per 1-2-2019

  • € 200 / 280***
  • € 200 / 280***
  • € 100 / 140***
  • € 35 / 50***
  • € 100 / 150***

  *E-mail consult: de Vrouwenpoli biedt geen e-mail consulten. Wanneer een uitslag van een aanvullend onderzoek extreem opvallende waardes laat zien, wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld middels een no-reply mail. Uw vragen hierover worden beantwoord in het vervolgconsult. Wanneer u hier eerder al dringende vragen over heeft, kunt u een e-consult inplannen.

  **Tijden: de op de factuur genoemde tijdseenheden bestaan uit de contacttijd met daarbovenop de administratieve (af)handelingen t.b.v. het directe contact (denk hierbij aan informatie uitzoeken/opvragen en voorbereiding dossier, advies, bijwerken dossiergegevens, enz.)

  *** Tarief dr. Havenith

  De tijd die de arts aan u besteedt, wordt aan u doorberekend. Deze tijd wijkt af van de rechtstreekse contacttijd die u met de arts heeft. Bijvoorbeeld, voor het eerste consult en het eerste vervolgconsult wordt gemiddeld genomen 1 uur en een kwartier aan u besteed en doorberekend. Dit komt op een bedrag van € 250,00/€ 350,00.

  Administratieve kosten

  Aanvullend onderzoek:
  per aanvullend onderzoek gelden aparte prijzen. Daarbij komen orderkosten van het laboratorium (tussen de €11,- en €16,-) en €12,50 verwerkingskosten voor de Vrouwenpoli.

  Herhaalrecept:
  voor het bepalen van uw herhaalrecept moet uw dossier geopend en uitgelezen worden en vindt er een herbeoordeling door uw arts plaats. Hiervoor berekenen wij een bedrag van € 17,50.

  • Vergoedingen per verzekeraar

   Vanuit de basisverzekering zijn er geen vergoedingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld integrale geneeskunde.
   Cliënten/verzekerden hebben echter wel recht op drie uur dieetadvisering/dieetbegeleiding vanuit het basispakket.
   De vergoedingen- & tarievenlijst heeft betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2018.
   Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar.
   Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Lijst Vergoedingen & Tarieven