Uitleg kosten en vergoedingen Ellesie

 • Wat brengen wij in rekening?

  Ellesie heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en soort polis wordt een consult bij Ellesie door uw verzekeraar deels of helemaal niet vergoed.

  Wat u uiteindelijk zelf betaalt is afhankelijk of u met of zonder een verwijzing komt en hoe u verzekerd bent.

 • Ik kom met verwijzing

  Wanneer u een verwijzing heeft, worden de kosten van het consult gedeeltelijk vergoed vanuit uw basisverzekering. Wat u uiteindelijk zelf betaalt is afhankelijk van hoe u verzekerd bent en van de hoogte van uw eigen risico. In de meeste gevallen moet u zelf een deel van de kosten betalen.

  Alle medisch specialistische zorg in Nederland registreert en declareert zorgkosten op dezelfde manier, door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit geldt ook voor Ellesie, wanneer u een verwijzing heeft. Vanaf uw aanmelding wordt alles bijgehouden wat met uw behandeling te maken heeft, zodat dit na 3 tot 4 maanden in een keer wordt gedeclareerd.

  De overheid heeft bepaald dat er een beperkt aantal zorgpakketten (DBC’s) zijn. Dit maakt dat medisch specialistische zorginstellingen werken met gemiddelde prijzen per zorgpakket. Of u slechts enkele onderdelen of meer dan een gemiddeld aantal onderdelen van het pakket ‘gebruikt’, maakt voor de prijs niets uit. Deze blijft gelijk.

  U begrijpt, dit systeem leidt tot discussie. Het is echter door de overheid bepaald en Ellesie kan daar niets aan veranderen. Wilt u meer informatie? Bekijk dan deze links:
  https://www.youtube.com/watch?v=2uv0O6eILZQ&feature=share
  https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-lees-ik-mijn-ziekenhuisrekening

  De DBC-prijslijst wordt een passantenlijst genoemd.

  PASSANTENPRIJSLIJST GYNAECOLOGIE

  In de passantenprijslijst zijn behandelingen opgenomen uit het vrije segment (het B-segment).
  Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig.

  Passantenprijslijst Gynaecologie t/m nov. 2018
  Passantenprijslijst Gynaecologie v.a. dec. 2018

  Ellesie werkt samen met de Duitse factureringsmaatschappij Care Capital. Dit houdt in dat Care Capital namens Ellesie de DBC-facturen aan u factureert. U ontvangt een factuur van Ellesiemet het logo van Ellesie. U betaalt uw zorgkosten aan Care Capital, op het betreffende Duitse IBAN-nummer zoals dat op de factuur vermeld staat.

 • Ik kom zonder verwijzing

  Verrekening zorg zonder verwijzing

  Wanneer u zonder een doorverwijzing van een andere, geregistreerde arts naar Ellesie komt wordt uw behandeling per contactmoment verrekend. Dit geldt wanneer u niet in Nederland verzekerd bent of u kunt of wilt niet terugvallen op uw basisverzekering. (Bij een basisverzekering moeten wij gebruik maken van een declaratie middels de DBC-systematiek.)

  Bij een eerste consult bent u circa een uur bij uw arts, uw arts is daarna nog 15 minuten bezig met het verwerken van uw gegevens in uw dossier. Voor dit consult wordt 1 1/4 uur artstijd in rekening gebracht (€ 350/€ 250,-).

  Bij een eerste herhaalconsult bent u circa 3/4 uur bij uw arts. Wij brengen u hiervoor eveneens 1 1/4 uur artstijd in rekening. 1/4 uur dossiervorming, 1/4 uur voor het opstellen van een advies en 1/4 uur analyse en interpretatie van onderzoeksuitslagen en verder voorbereidend onderzoek.

  Tijdens uw behandeling kan ook later in het traject gekozen worden voor een uitgebreid onderzoek. Ook hiervoor geldt 1 1/4 uur.

  Voor een verder vervolgconsult wordt per tijdseenheid van een half uur gerekend a € 140/€ 100,-. Als het overleg met uw arts langer dan een halfuur duurt, dan wordt het tarief € 280/€ 200,-.

  Voor een telefonisch consult of e-mail consult (schriftelijke consultatie) brengen wij u € 140/€ 100,- in rekening. Als het overleg met uw arts langer dan een halfuur duurt, dan wordt het tarief € 280/€ 200,-.

  Bij Ellesie werken we met (arts) tijdseenheden van een half uur.  In dat half uur is o.a. inbegrepen het contact met u als patiënt en de dossiervorming. Het uurtarief is inclusief de kosten van de poli en de artsassistenten. De consulttarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van de arts. Bij de artsen en medisch specialisten € 280,- per uur.

  Wat moet u zelf betalen?

  Wanneer u zonder verwijzing komt, vergoedt uw zorgverzekeraar vanuit de basispolis niets en is de vergoeding die uw zorgverzekering uitkeert afhankelijk van of en hoe u aanvullend verzekerd bent.

  • Soort onderzoek

  • Consult per 60 minuten** (face-to-face)
  • E-consult per 60 minuten** (Skype)
  • Telefonisch consult per 30 minuten**
  • E-mail contact* (per beantwoorde mail)
  • IVF echo
  • Oud tarief

  • € 180
  • € 180
  • € 90
  • € 30
  • € 90
  • Tarief per 1-2-2019

  • € 200 / 280***
  • € 200 / 280***
  • € 100 / 140***
  • € 35 / 50***
  • € 100 / 150***

  *E-mail consult: Ellesie biedt geen e-mail consulten. Wanneer een uitslag van een aanvullend onderzoek extreem opvallende waardes laat zien, wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld middels een no-reply mail. Uw vragen hierover worden beantwoord in het vervolgconsult. Wanneer u hier eerder al dringende vragen over heeft, kunt u een e-consult inplannen.

  **Tijden: de op de factuur genoemde tijdseenheden bestaan uit de contacttijd met daarbovenop de administratieve (af)handelingen t.b.v. het directe contact (denk hierbij aan informatie uitzoeken/opvragen en voorbereiding dossier, advies, bijwerken dossiergegevens, enz.)

  De tijd die de arts aan u besteedt, wordt aan u doorberekend. Deze tijd wijkt af van de rechtstreekse contacttijd die u met de arts heeft. Bijvoorbeeld, voor het eerste consult en het eerste vervolgconsult wordt gemiddeld genomen 1 uur en een kwartier aan u besteed en doorberekend. Dit komt op een bedrag van € 250,00/€ 350,00.

  Administratieve kosten

  Aanvullend onderzoek:
  per aanvullend onderzoek gelden aparte prijzen. Daarbij komen orderkosten van het laboratorium (tussen de €11,- en €16,-) en €12,50 verwerkingskosten voor Ellesie.

  Herhaalrecept:
  voor het bepalen van uw herhaalrecept moet uw dossier geopend en uitgelezen worden en vindt er een herbeoordeling door uw arts plaats. Hiervoor berekenen wij een bedrag van € 17,50.

  Vergoeding van uw zorgverzekeraar

  Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw eventueel aanvullende verzekering of u een deel vergoed krijgt. Raadpleeg voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar.