Wat is thermografie?

Moderne medische thermografie is gebaseerd op meting van de temperatuur aan de oppervlakte van het lichaam. Deze meting is dankzij moderne infraroodcamera’s (die niet alleen kleurenbeelden maken maar ook temperaturen meten) zo gevoelig dat temperatuurverschillen kunnen worden gemeten die kleiner zijn dan 0,05°C op elke millimeter van de huid.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het lichaam onvoldoende warmte kan uitzenden van dieper dan 6 mm onder de huid. De camera is een detector en gaat het lichaam niet in, niet met golven en niet met röntgenstraling. De oppervlakte van de huid functioneert als een schakelkast die de vele verbindingen legt en informatie uitwisselt tussen alle lichamelijke processen. Om dit goed in beeld te brengen en te interpreteren werken wij met de beste software.

Met medische thermografie kunnen we een preventieve borststudie doen. Dit wordt gedaan met een veilige infraroodcamera, pijnloos, veilig en voor alle vrouwen geschikt. Met de infraroodcamera worden verschillende beelden van uw borsten gemaakt. Zie als voorbeeld de afbeelding hieronder:

De kleuren die u ziet zeggen iets over de gemeten temperatuur, welke weer iets zeggen over bepaalde processen in uw borsten. Met deze methode kunnen we u duidelijkheid geven over de gezondheid van uw borsten. Van elk thermogram krijgt u een persoonlijk rapport (van een arts), en in dit rapport staat of en zo ja welk risico er is op onwenselijke veranderingen in uw borsten. Indien er zorgen zijn over de gezondheid van uw borsten zullen we u doorverwijzen naar de huisarts.

Bij de lagere niveaus van zorg kunnen wij u tips geven; deze tips kunnen gaan over wat u zelf kunt doen om uw borsten gezond te houden. Te denken valt aan eventuele aanpassingen in uw leefstijl, voeding, wijze van omgang met stress/hoeveelheid stress beperken, bepaalde technieken om uw borsten gezond te houden en het eventueel nemen van supplementen.

Wat is thermografie niet?

Thermografie van de borsten is geen vervanging van de mammografie welke vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar iedere twee jaar via het bevolkingsonderzoek aangeboden wordt. In deze studie wordt er middels röntgenbeelden gezocht naar mogelijke afwijkingen in de borsten. Afwijkingen van meer dan 5 mm kunnen gezien worden op een mammografie.

Thermografie van de borsten richt zich op de preventie van eventuele afwijkingen, zonder röntgenstraling en enige aanraking van de borsten.

Verschil tussen röntgen en thermografie

 • Röntgen is nauwkeurig in het laten zien van de locatie in het lichaam, en dat is thermografie niet.
 • Thermografie is zeer gevoelig voor het laten zien van processen in het lichaam, juist als ze niet normaal verlopen, dus afwijkende of ziekmakende processen die voorafgaan aan de ontwikkeling van een tumor. Röntgen ziet deze niet, tenzij en er al een tumor gevormd is.
 • Thermografie maakt zonder straling en zonder de persoon aan te raken beelden aan de oppervlakte van de huid, terwijl röntgen een vorm van straling gebruikt om bepaalde omstandigheden in het lichaam te observeren. Het röntgenapparaat is in direct contact met lichaam, de borsten worden tussen twee platen zo plat mogelijk gedrukt.

Voor wie?

Thermografie van de borst is geschikt voor vrouwen vanaf de leeftijd van 23 jaar. Op die leeftijd zijn de borsten namelijk volgroeid.

Een thermogram kan gemaakt worden 3 maanden na een borstoperatie, chemo of bestraling. 1 maand na een biopsie kan ook al een thermografie gemaakt worden. Indien noodzakelijk kan bij borstvoeding een thermogram gemaakt worden, maar het is beter om met thermografie tot 3 maanden na de laatste borstvoeding/kolven te wachten.

Door wie?

Geertje Baltussen

De thermografiebeelden worden door onze medisch thermografist Geertje Baltussen gemaakt. Zij zorgt ervoor dat de beelden van zo hoog mogelijk kwaliteit zijn en voldoen aan de strenge eisen van de American Academy of Thermology (AAT) en op de juiste wijze worden geüpload. De beoordeling van de thermogram wordt niet door hen gedaan maar door een groep thermologen die samen een beoordeling zullen geven over de thermogram. Deze groep van verschillende specialisten hebben allemaal al jarenlange ervaring opgedaan in het interpreteren en beoordelen van thermogrammen. De thermogram wordt dus multidisciplinair beoordeeld, hiervan ontvangen wij een rapport.

Mogelijkheden & Tarieven


 • Soort studie

 • Eerste Borststudie (eerste vd baseline)
 • Tweede Borststudie (tweede vd baseline)
 • Vervolg Borststudie (vervolg op baseline)
 • Hoofd, Borst, Buik
 • Volledig lichaam

 • Tarief

 • € 195
 • € 100
 • € 170
 • € 275
 • € 349

Baseline Borststudie (2 studies)

Twee studies in drie of zes maanden geven de grootste nauwkeurigheid met Medische Thermografie. Zo kunnen toevallige voorbijgaande veranderingen uitgesloten worden. In de tussenliggende maanden kunt u zelf verbetering aanbrengen in het weefsel van uw borsten. Hiervoor krijgt u persoonlijk advies aan de hand van uw voorgeschiedenis en aan de hand van de beelden van de eerste studie. De patronen die er zijn gezien bij de eerste studie worden vergeleken met de tweede studie en vormen voor ons de baseline. Oftewel uw blauwdruk. Deze baseline pakken we er altijd bij als u weer wilt komen voor een vervolgstudie. Deze foto’s worden dan vergeleken met de baseline om te zien of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Of de tweede studie van de baseline na drie of zes maanden plaatsvindt bepaalt de arts die uw foto’s van de eerste studie beoordeelt. Duur studie bedraagt ongeveer 30-45 minuten.
Prijs: €295,-

Eerste Borststudie (van de baseline)

Een compleet eerste studie van uw borsten waarbij negen foto’s worden gemaakt vanuit verschillende hoeken. Borststudie is belangrijk omdat het in een vroeg stadium veranderingen kan laten zien van lichamelijke processen welke zich later kunnen ontwikkelen tot borstklachten. Duur studie bedraagt ongeveer 30-45 minuten.
Prijs: €195,-

Tweede borststudie (van de baseline)

Na drie of zes maanden wordt een tweede borststudie gedaan. Deze studie, samen met de eerste maakt dan de baseline compleet. Duur studie bedraagt ongeveer 30-45 minuten.
Prijs: €100,-

Vervolg Borststudie

Na een baseline worden alle volgende studies als een opvolging gezien.
Prijs: €170,-

Verschil Baseline en Eerste Borststudie

Baseline zijn twee op elkaar volgende borststudies samen binnen een periode van maximaal zes maanden. Deze twee vormen dan uw baseline. Wanneer u voor de eerste keer komt rekenen we daarvoor het tarief wat staat voor een eerste borstonderzoek (€ 195). We willen u namelijk niet verplichten om ook binnen die zes maanden voor een complete Baseline te komen. Dat is uw eigen keuze. Nadat u het rapport van de eerste studie ontvangen heeft, krijgt u het advies wanneer de baseline compleet te maken, na drie of na zes maanden.

Komt u vervolgens na drie of zes maanden voor de tweede borststudie, dus opvolgend op de eerste, dan brengen we niet de kosten van een vervolg (€ 170) in rekening, maar het verschil tussen baseline en eerste studie (€ 100). De Baseline kost u dus in totaal € 295,-

Hoofd Borst Buik

Deze studie bevat een volledig borstonderzoek en daarnaast worden ook beelden gemaakt van buik (eventueel verband met eventuele afwijkingen m.b.t. de spijsvertering),  hoofd en nek (eventueel tekenen van allergie, holteproblematiek en vroegtijdige tekenen van hart-en vaatproblemen). De rug wordt ook in beeld gebracht. Duur van de studie bedraagt ongeveer 60 minuten.
Prijs: €275,-

Volledig lichaam

Er worden van top tot teen beelden gemaakt van uw lichaam. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bloedvaten. Er kan bijvoorbeeld een aanleg zijn voor spataderen. Duur van de studie bedraagt ongeveer 75-90 minuten.
Prijs: €349,-

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Voorbereiding op de studie

Soorten studies

 • Borst (B)
 • Hoofd Borst Buik (HBB)
 • Volledig lichaam (VL)

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de studie te bewerkstelligen is het van groot belang dat u goed voorbereid bent. U dient te weten wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Lees daarom deze informatie goed door en volg de instructies op. Bij een aantal instructies staat specifiek vermeld voor welk type studie het van toepassing is. Waar helemaal niets achterstaat, dan is die instructie van toepassing op alle type studies.

Instructies voorafgaand aan de studie

Deze instructies hebben allemaal de volgende uitleg: dat het de temperatuur en of de conditie van de huid beïnvloed en dus ook de kwaliteit van de beelden. Om een nauwkeurige thermografie studie te doen is het zeer belangrijk rekening te houden met onderstaande instructies.

Tot 3 maanden voorafgaand aan de studie:

 • Thermografie is mogelijk wanneer er problemen zijn bij borstvoeding. In de regel wordt er geadviseerd om 3 maanden, na de laatste borstvoeding/kolven, te wachten.

Tot 6 weken voorafgaand aan de studie:

 • Geen borstweefselbehandeling.

Tot 1 maand voorafgaand aan de studie:

 • Borstoperatie, chemotherapie, bestraling en biopsie kan tot 1 maand voor de studie.
 • Alle operaties elders in het lichaam vragen om overleg met de thermografist. Zij zullen beoordelen of er langer gewacht moet worden met de thermografie studie.

Tot 1 week voorafgaand aan de studie:

 • Lichaam niet scheren en of waxen, inclusief okselgebied.
 • Geen behandeling bij de mondhygiëniste (alleen bij HBB/VL)

Tot 4 dagen voorafgaand aan de studie:

 • Niet zonnebaden (betreft het gebied wat onderzocht wordt) Voorkom dat uw huid verbrandt!

Tot 24 uur voorafgaand aan de studie:

 • Vermijd extra fysieke activiteiten, zwaar lichamelijk werk en sport.
 • Geen lichaamsbehandelingen zoals chiropractie, acupunctuur, TENS, fysiotherapie, elektrische spierstimulatie, echografie, massage en/of lymfedrainage, ijs of warmte pakkingen.
 • Geen saunabezoek en/of hete baden.
 • Bij koorts, neem dan contact op met de thermografist voor overleg, mogelijk wordt er dan een nieuwe afspraak ingepland.
 • Drink geen alcohol.

Op de dag zelf:

 • Gebruik geen lotions, crèmes, poeders, of make-up in het gebied wat onderzocht wordt.
 • Gebruik geen oksel deodorant (ook niet de biologische varianten).
 • Nogmaals!! Niet scheren in het gebied van de studie, zie adviezen tot 1 week voorafgaand aan de studie.
 • Draag geen sieraden in het gebied wat onderzocht wordt.
 • Geen BH dragen tot na de studie.
 • Draag geen uitwendige borstprothese gedurende 12 uur voorafgaand aan de studie.
 • Eet geen kauwgum. (alleen bij HBB/VL)
 • Vermijd airco in de auto die direct op het lichaam blaast.
 • Wanneer u met de auto komt en deze heeft stoelverwarming, zet deze dan niet aan.

Tot 4 uur voorafgaand aan de studie:

 • Niet roken (i.v.m. vernauwing bloedvaten).

Tot 2 uur voorafgaand aan de studie:

 • Niet eten en/of drinken van warme en of koude dranken, slokje water is geen probleem. (alleen bij HBB/VL)

Tot 1 uur voorafgaand aan de studie:

 • Niet eten en/of drinken van warme en of koude dranken, slokje water is geen probleem. (alleen bij B)
 • Niet mobiel bellen aan het oor. (alleen bij HBB/VL)
 • Uw haren dienen tijdens de studie opgestoken te zijn, zodat uw nek vrij is. Neem eventueel een haarklem of elastiekje mee.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Klik hier om naar onze online formulier te gaan.

Na aanmelding ontvangt u via de mail z.s.m. de benodigde informatie.

Het e-mailadres van Thermografie is: thermografie@vrouwenpoliboxmeer.nl
Ons telefoonnummer is: 06 406 38 099

Kijk voor informatie ook op onze Facebook pagina.

Kwaliteit

Onze medisch thermografisten zijn opgeleid door Francine van Broekhoven en IAMT (International Association of Medical Thermographers) gecertificeerd. Francine van Broekhoven is zelf gecertificeerd medisch thermografist en eigenaar van de Groene Zuster. Zij is opgeleid in de Verenigde Staten en een expert op het gebied van borstgezondheid. Ze geeft trainingen en is de enige in Nederland die nieuwe thermografen opleidt. Daarnaast is de schrijfster van: “handboek borstgezondheid, ontdek wat je zelf kunt doen”, uitgeverij Akasha.

We werken met zeer hoog gekwalificeerde apparatuur en software. De FLIR camera heeft een zeer nauwkeurige en hoogwaardige thermografisch meet- en beeldkwaliteit.

Met de software Total Vision van de firma MED-HOT uit de Verenigde Staten, kunnen we onze gemaakte beelden bewerken zodat deze zo optimaal mogelijk geüpload kunnen worden naar een groep thermologen die samen een beoordeling zullen geven over de thermogram. Deze groep van verschillende specialisten hebben allemaal al jarenlange ervaring opgedaan in het interpreteren en beoordelen van thermogrammen. De thermogram wordt dus multidisciplinair beoordeeld, waar wij uiteindelijk een rapport van terug ontvangen.

Thermografie & het RIVM

Het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt op hun website over borstkanker en mammagrafie het volgende over thermografie: ‘Infrarood kan niet diep door de huid heen dringen. Tumoren zitten dieper in het weefsel. Hierdoor is deze methode (thermografie) niet gevoelig genoeg om tumoren op te sporen, zeker niet in een vroeg stadium. Er zijn 3 argumenten waarom het RIVM blijkbaar nog niet weet hoe thermografie werkt:

 1. Inderdaad kijkt thermografie niet ‘door de huid heen’. De infraroodcamera is namelijk een detector. Hij gebruikt geen straling of golven om door de huid heen te kijken. Een detector vangt op wat de huid laat zien. Dat wat de infraroodcamera opvangt, wordt vertaald door middel van software in een beeld dat we kunnen waarnemen op een computerbeeldscherm. Deze camera’s zijn tegenwoordig zo hoog van kwaliteit dat we niet alleen de kleuren in patronen kunnen waarnemen, maar ook de temperaturen kunnen meten tot op twee cijfers achter de komma. De patronen en temperaturen worden door arts-thermologen geïnterpreteerd
 2. Thermografie is niet bedoeld om tumoren op te sporen; dan zouden we al net zo laat zijn als op anatomische veranderingen gebaseerde studiemethoden (mammografie, echo, MRI) .
 3. Met thermografie kunnen we ontstekingen in beeld krijgen. Deze kunnen niet gezien worden op een röntgenbeeld. Bij drie of meer opmerkelijke temperatuursverhogingen (in thermische patronen), die kunnen duiden op ontstekingen en extra bloedvatengroei, krijgt een thermogram een hoog niveau van zorg.

Mammografie & het RIVM

Vrouwen die in het kader van bevolkingsonderzoek een oproep krijgen voor het maken van een mammografie krijgen een folder met onjuiste informatie.

 • Ieder jaar laten ongeveer 1 miljoen vrouwen zich onderzoeken. Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker.

Volgens de laatste inzichten die voortkomen uit een grote meta-analyse van alle goed bekende studies naar de waarde van mammografie (Cochrane meta-analyse 2016) zouden 1000 vrouwen elke twee jaar een mammografie moeten laten maken tussen 50 en 70 jaar om 1 vrouw te redden van sterfte door borstkanker.

 • Van iedere 1.000 vrouwen van vijftig jaar overlijden er 40 in de loop van hun leven aan borstkanker. Als vrouwen vanaf vijftig jaar regelmatig deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, wordt de kans op overlijden aan borstkanker gehalveerd.

Volgens de bovengenoemde Cochrane meta-analyse neemt de kans om aan borstkanker te overlijden door tweejaarlijks een mammografie te laten maken veel minder sterk af.

Het Cochrane rapport uit 2013 zegt hier zelf het volgende over: “Recent onderzoek suggereert dat borstkankerscreening niet langer effectief om de sterfte door borstkanker te verlagen. Gezonde vrouwen die nooit symptomen van borstkanker zouden ontwikkelen worden door de screening borstkankerpatiënt. Behandeling van deze gezonde vrouwen verhoogt hun sterftekans, bijvoorbeeld door hartaandoeningen en kanker. Het lijkt daarom niet langer raadzaam om deel te nemen aan borstkankerscreening. Sterker nog, door niet aan de screening deel te nemen heeft een vrouw een kleinere kans om de diagnose borstkanker te krijgen. Niettemin zullen er vrouwen zijn die toch graag aan de screening willen deelnemen.”

Wetenschap

Mei 2017:Accuracy and Reliability of Infrared Thermography in Assessment of the Breasts of Women Affected by Cancer.

Evaluate reliability and accuracy of infrared thermography in the assessment of women with breasts cancer. Thirty-five participants had unilateral breast cancer and 17 control subjects were assessed using infrared thermography. To evaluate reliability, two professionals, who were experienced, measured the temperature of the infrared images in two different moments, with a one-week interval. A biopsy was used as a gold standard exam with regard identify breast cancer. The analysis illustrated excellent reliability in terms of the affected, contralateral and control breasts with the intra-class correlation coefficient values ranging from 0.948 to 0.999. Standard measurement error ranged from 0.04 to 0.28 °C, and minimum detectable change deviated from 0.11 to 0.78 °C. Moreover, low to moderate accuracy was observed in terms of the establishment of the breast cancer diagnosis with values of the area under the receiver operating characteristic (ROC) curve ranging from 0.571 and 0.749. Breasts affected by cancer present higher skin temperature compared to contralateral and control. Furthermore, an excellent reliability of the analysis of the infrared images and low-moderate accuracy in terms diagnosis was observed. Considering the results, infrared thermography can be applied as an instrument complement the assessment of breast cancer patients, but not for diagnostic purposes.

Maart 2017: Supportive Noninvasive Tool for the Diagnosis of Breast Cancer Using a Thermographic Camera as Sensor.

Breast cancer is the leading disease in incidence and mortality among women in developing countries. The opportune diagnosis of this disease strengthens the survival index. Mammography application is limited by age and periodicity. Temperature is a physical magnitude that can be measured by using multiple sensing techniques. IR (infrared) thermography using commercial cameras is gaining relevance in industrial and medical applications because it is a non-invasive and non-intrusive technology. An asymmetrical temperature in certain human body zones is associated with cancer. In this paper, an IR thermographic sensor is applied for breast cancer detection. This work includes an automatic breast segmentation methodology, to spot the hottest regions in thermograms using the morphological watershed operator to help the experts locate the tumor. A protocol for thermogram acquisition considering the required time to achieve a thermal stabilization is also proposed. Breast thermograms are evaluated as thermal matrices, instead of grayscale or false color images, increasing the certainty of the provided diagnosis. The proposed tool was validated using the Database for Mastology Research and tested in a voluntary group of 454 women of different ages and cancer stages with good results, leading to the possibility of being used as a supportive tool to detect breast cancer and angiogenesis cases.

Augustus 2016 Extraction of medically interpretable features for classification of malignancy in breast thermography.

Thermography, with high-resolution cameras, is being re-investigated as a possible breast cancer screening imaging modality, as it does not have the harmful radiation effects of mammography. This paper focuses on automatic extraction of medically interpretable non-vascular thermal features. We design these features to differentiate malignancy from different non-malignancy conditions, including hormone-sensitive tissues and certain benign conditions, which have an increased thermal response. These features increase the specificity for breast cancer screening, which had been a long known problem in thermographic screening while retaining high sensitivity. These features are also agnostic to different cameras and resolutions (up to an extent). On a dataset of around 78 subjects with cancer and 187 subjects without cancer, that have some benign diseases and conditions with thermal responses, we are able to get around 99% specificity while having 100% sensitivity. This indicates a potential break-through in thermographic screening for breast cancer. This shows promise for undertaking a comparison to mammography with larger numbers of subjects with more data variations.

Voordat u ergens een screening laat doen, controleer dan of de thermograaf een IAMT opleiding heeft en met de Total Vision medische software werkt. Dan bent u gegarandeerd van de hoogste kwaliteit beelden, begeleiding en medische rapportage. Alle centra die op deze website vermeld staan, voldoen aan deze eisen. Medische studies wijzen uit dat het in beeld brengen van fysiologische processen een zeer nuttige preventieve methode is.

Monique van Sambeek en Geertje Baltusssen zijn gecertificeerde thermografen en aangesloten bij de IAMT.

 

Op Pubmed staan meer dan 1400 artikelen die gaan over thermografie in medische toepassingen. Hieronder een paar zeer waardevolle artikelen.

Een grote studie werd gedaan in India. De studie heeft 1008 vrouwen onderzocht in de leeftijd van 20 tot 60 jaar oud. De situatie in India is zo dat de mensen niet naar een kliniek toekomen en dus was er behoefte aan een screening tool dat de massa bereikt.

Thermografie als screeningtest maakte dit mogelijk omdat een infraroodcamera met een statief en een laptop makkelijk te verplaatsen zijn. Conclusie van de studie was dat 49 vrouwen nader onderzocht werden vanwege temperatuur verschillen in de borsten. (verschillen hoger dan 2,5 (? 0,25) graad Celsius) 41 van deze vrouwen bleken bij nadere studie inderdaad borstkanker te hebben, 8 vrouwen hadden ook hogere temperatuurverschillen in de borsten maar dat bleken vrouwen te zijn die borstvoeding gaven of fibrocystische borsten hadden.

Uit deze studie bleek dat thermografie een nauwkeurigheid heeft van 97,6%. [nt J Surg. 2014 Dec;12(12):1439-43. doi: 10.1016/j.ijsu.2014.10.010. Epub 2014 Nov 7. Evaluation of digital infra-red thermal imaging as an adjunctive screening method for breast carcinoma: a pilot study]

Stark. A., Way, S. The Screening of Well Women for the Early Detection of Breast Cancer Using Clinical Examination with Thermography and Mammography. Cancer 33: 1671-1679, 1974
Researchers screened 4,621 asymptomatic women, 35% who were under age 35 y.o. and detected 24 cancers (7.6 per 1000) with a sensitivity and specificity of 98.3% and 93.5% respectively

Y.R. Parisky, A. Sardi, R. Hamm, K. Hughes, L. Esserman, S. Rust, K.Callahan, Efficacy of Computerized Infrared Imaging Analysis to Evaluate Mammographically Suspicious Lesions. AJR:180, January 2003
Compared results of Infrared imaging prior to biopsy. The researchers determined that Thermography offers a safe, noninvasive procedure that would be valuable as an adjunct to mammography in determining whether a lesion is benign or malignant with a 99% predictive value.

Gros, C, Gautherie, M. Breast Thermography and Cancer Risk Prediction. Cancer 45:51-56 1980 From a patient base of 58,000 women screened with thermography, researchers followed 1,527 patients with initially healthy breasts and abnormal thermograms for 12 years. Of this group, 40% developed malignancies within 5 years. The study concluded that “an abnormal thermogram is the single most important marker of high risk for the future development of breast cancer”

Spitalier, H., Giraud, D. et al. Does Infrared Thermography Truly Have a Role in Present Day Breast Cancer Management? Biomedical Thermology pp.269-278, 1982
Spitalier and associates screened 61,000 women using thermography over a 10 year period. The false negative and positive rate was found to be 11% (89% sensitivity and specificity). 91% of the nonpalpable cancers (T0 rating) were detected by thermography. Of all the patients with cancer, thermography alone was the first alarm in 60% of cases. The authors noted “in patients having no clinical or radiographic suspicion of malignancy, a persistent abnormal breast thermogram represents the highest known risk factor for the future development of breast cancer”

Jiang LJ, Ng FY et al A Perspective on Medical Infrared Imaging. J Med Technol 2005 Nov-Dec;29(6):257-67 Since the early days of thermography in the 1950s, image processing techniques, a sensitivity of thermal sensors and spatial resolution have progressed greatly, holding out fresh promise for infrared (IR) imaging techniques. Applications in civil, industrial and healthcare fields are thus reaching a high level of technical performance. In many diseases, there are variations in blood flow, and these, in turn, affect the skin temperature. IR imaging offers a useful and non-invasive approach to the diagnosis and treatment (as therapeutic aids) of many disorders, in particular in the areas of rheumatology, dermatology, orthopedics and circulatory abnormalities. This paper reviews many usages (and hence the limitations) of thermography in biomedical fields.

Adviezen Borstgezondheid

Adviezen specifiek voor borstgezondheid

 1. BH zoveel mogelijk uit

Lymfevaten liggen vlak onder de huid, vandaar dat het zo makkelijke in beweging komt met massage of droog borstelen. Maar daardoor stagneer je het ook makkelijk met elastiek of beugel van een bh. Een bh die niet te strak zit kan verbetering geven. Of misschien kun je zelfs dagelijks een paar uur zonder bh, ’s avonds en zeker ’s nachts. Als borsten vrij kunnen bewegen kan de lymfe op een natuurlijke manier stromen. Borsten kunnen immers niet sporten of uit zichzelf bewegen! Je borsten zijn dus afhankelijk van hoeveel ruimte je ze geeft en van bewegingen van je armen en bovenlijf. Dit is misschien een gek idee, of praktisch niet altijd even handig. Maar als het kan, doe de BH uit, bijvoorbeeld ‘s avonds en in het weekeinde.

 1. Droog borstelen

Je huid is je grootste orgaan, dus ook het grootste ontgiftingsorgaan. Droog borstelen is een super aangename detox voor je huid die het laat gloeien en stralen. Vlak vóór het douchen beweegt u met een borstel over de borsten (niet de tepels), oksels, halsstreek en schouders. Dit doet u droog. Een halve minuut per keer is al voldoende. Via deze link kunt u een instructie zien voor het droog borstelen, gemaakt door Francine van Broekhoven van De Groene Zuster: https://www.youtube.com/watch?v=m-yXYzltIa4

MAAK ZO VEEL MOGELIJK OPWAARTSE BEWEGINGEN.

 1. Begin met rondjes borstelen in beide oksels.
 2. Strijk dan een aantal keren met de borstel over de bovenzijde van je borsten naar de oksel toe.
 3. Strijk met je borstel van onder je borsten naar de oksel toe.
 4. Strijk met je borstel de ribbenkast aan de zijkant van je borsten naar de oksel toe
 5. Strijk tussen de borsten door vanaf je maag richting je sleutelbeenderen
 6. Borstel ook je schouders in rondjes.
 7. Strijk vanaf je armen naar de schouders toe

Twee a drie keer per week is in het begin genoeg. Bouw het rustig op. Je huid zal even moeten wennen. Als je een gevoelige huid hebt of wondjes, wees dan voorzichtig met borstelen.

Hoewel we altijd zeggen: “het is belangrijker dat je het doet, als hoe je het doet” geven we hier toch een paar tips omdat we er zo veel vraag naar hebben. Je mag ook lekker heen en weer bewegen als je dat prettig vind.

Beweging is essentieel voor je lymfesysteem, omdat het geen pomp heeft. Het is gebaseerd op spierbewegingen (oefening), springen (trampolines), yoga en droog borstelen. Als je je arm beweegt, dan komt de lymfe daar in beweging, maar dat is een beweging die jouw borst niet kan maken. Borsten zijn dus afhankelijk van de beweging die ze van jou krijgen.

Aangezien gifstoffen in vet worden opgeslagen helpen we deze op te ruimen door te borstelen. Met droog borstelen helpen we ook cellulitis afscheid te nemen van ons lichaam! En zo helpen we de huid steviger te worden!

We krijgen daarnaast ook een super zachte huid. Door de poriën los te maken van vuil is het een manier dat je huid zijdezacht wordt.

U kunt bij ons een borstel voor het droog borstelen bestellen. Deze borstel kost € 7,50 per stuk (excl. eventuele verzendkosten). Bij interesse, kijk op onze webshop van PuurVrouw  https://puurvrouw.com/product/borsten-borstel/.

 1. Massage

Na het droog borstelen masseert u onder de douche uw borsten. Het maakt niet uit hoe u dat doet. Het is vooral belangrijk dat u het doet. Eindig met massagebewegingen richting de oksels.

Op de afbeelding hiernaast ziet u hoe de lymfebanen in de borststreek, oksels en hals lopen.

 1. Zelfonderzoek.

Door bovengenoemde adviezen op te volgen doet u eigenlijk al zelfonderzoek. Door dagelijks uw borsten te masseren onder de douche maakt ook dat u uw borsten goed aanvoelt en kent. Wat ook belangrijk is, is om regelmatig te kijken naar uw borsten. Let op symmetrie, verschil in grootte, deukjes, bobbels, ingetrokken tepels, plotselinge uitscheiding uit tepels, etc. Valt u iets op of maakt u zich zorgen, maak dan een afspraak met uw huisarts.

 1. Deodorant

Gebruik deodorant zonder aluminium. Aluminium blokkeert de zweetkliertjes met als gevolg dat transpireren niet meer kan. Dit is op den duur niet gezond. Tevens opletten dat er geen parabenen in de deodorant zitten. Parabenen zijn hormoon-verstorende stoffen, ze ontregelen de oestrogeenstofwisseling. Juist voor de borsten is een goede oestrogeenstofwisseling zeer belangrijk. U kunt bij ons diverse soorten aluminiumvrije en parabeenvrije deodorant verkrijgen. De kosten variëren per stuk tussen de € 5,00 en € 14,75 (excl. eventuele verzendkosten). Bij interesse, kijk op onze webshop van PuurVrouw  https://puurvrouw.com/?s=deodorant&post_type=product.

Voorbeeld van goede deodoranten: Weledea, Pure, Sante Naturkosmetik en Lavera.

Meer informatie over adviezen over Gezondheid Algemeen leest u in onze BLOG.